Rondleiding plannen? Mail ons: info@schoolalex.nl

CBS School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:
School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:

Ons onderwijs

Vakwerkgroep

Vakwerkgroep

voor praktisch begaafde bovenbouwleerlingen

Vakwerkgroep

Voor leerlingen met gouden handjes

Niet iedere leerling blinkt uit in leren met hun hoofd. Dit kan frustratie opleveren. Daarom biedt School Alex voor bovenbouwleerlingen die op praktisch gebied begaafd zijn een Vakwerkgroep. 

Eens per week mogen de leerlingen van de Vakwerkgroep hun focus volledig leggen op hun praktische kwaliteiten. We zien leerlingen in de Vakwerkgroep opbloeien. En dat heeft positieve gevolgen voor hun betrokkenheid bij school.  

Wat doen we in de Vakwerkgroep?

In de Vakwerkgroep werken leerlingen aan tal van uitdagende taken en opdrachten. Dit kan een handvaardigheidsopdracht zijn, maar Vakwerkgroep-leerlingen mogen ook aan de slag met koken, kapotte spullen repareren, koffie rondbrengen, bestellingen in elkaar zetten of de schooltuin bijhouden. De Vakwerkgroep staat bol van de afwisseling en vaak ook creativiteit. Dit geldt voor de inhoud, maar ook voor de werkvormen. Zo gaan we geregeld naar Het Perron, waar leerlingen – begeleid door vakdocenten – opdrachten mogen uitvoeren in grote werkplaatsen. Ook mogen Vakwerkgroep-leerlingen rondkijken en helpen bij verschillende instellingen en bedrijven. Persoonlijke begeleiding speelt een belangrijke rol in de Vakwerkgroep. Met elk kind bespreken we de leerpunten en doelen op sociaal-emotioneel vlak en we blijven betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

 

Vakwerkgroep op School Alex

School Alex kiest bewust voor het aanbieden van de Vakwerkgroep. We investeerden als school al flink in een aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Voor kinderen met talent voor praktisch werk is er nu de Vakwerkgroep. Op deze manier oog houden voor ieders talent past bij onze kijk op het ontwikkelen van de talenten van elk kind. Onderwijs bieden met hoofd, hart en handen is het uitgangspunt in het onderwijs op School Alex. En dat geldt zeker ook voor de vakkundige timmerman, de briljante bakker, de toegewijde verzorger, de ludieke kapper, de nauwgezette opruimer en de groene werker met hart voor de natuur. De naam ‘Vakwerkgroep’ hebben wij gekozen met de gedachte: ‘Je hebt mooi vakwerk geleverd. Daar kun je trots op zijn. Goed gedaan!’ In de Vakwerkgroep doen leerlingen kennis op die ze niet uit boeken kunnen leren; het is levensecht onderwijs.

Voor wie is de Vakwerkgroep?

De Vakwerkgroep is bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 die cognitief hun plafond hebben bereikt, maar begaafd zijn op praktisch gebied. Vakwerkgroep-leerlingen hebben een eigen leerlijn op één of meerdere hoofdvakken met een uitstroomniveau van eind groep 6. In overleg wordt er soms voor gekozen om leerlingen met een hoger uitstroomniveau een plekje te geven in de Vakwerkgroep.