Rondleiding plannen? Mail ons: info@schoolalex.nl

CBS School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:
School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:

(Nieuwe) Ouders

Privacy

Privacy

Privacy

Bekijk hier hoe wij als STICHTING CPOV hiermee omgaan. 

Ons Privacybeleid

 

De privacy van uw kind en van u als ouder vinden wij zeer belangrijk. Wij werken er dan ook hard voor om privacy een belangrijke plek te geven in onze school.

Hoe gaat dit in zijn werk? U heeft als ouder altijd recht om alle schriftelijke informatie over uw kind in te zien. School Alex werkt steeds meer met digitale leermiddelen. Deze helpen om uw kind zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden en hem of haar op maat les te kunnen geven. Met deze digitale leermiddelen wordt de bescherming van privégegevens steeds belangrijker.

Verwerking digitale gegevens

Om uw kind onderwijskundig goed te kunnen begeleiden is het noodzakelijk gegevens van uw kind digitaal te verwerken via de computer. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op school gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Het gaat dan om het  leerlingenadministratiesysteem, maar ook om educatieve software. Leraren moeten oefeningen kunnen maken op de computer en inzicht hebben in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn. Daarom wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Bij educatieve software gaat het om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de klas van het kind. Maar ook om enkele gegevens over onze school zelf. 

Foto’s

School Alex zorgt ervoor dat de verwerking van gegevens op de meest veilige en zorgvuldige manier gebeurt. Ook gebruiken we niet meer gegevens dan werkelijk noodzakelijk is. Zorgvuldig omgaan met privé-gegevens geldt ook wanneer we – in schoolverband gemaakte – foto’s op internet plaatsen. School Alex plaatst geregeld foto’s van leerlingen op het afgeschermde deel van de website, in de schoolgids en in de nieuwsbrief. Als school zorgen wij er altijd voor dat dit gepaste foto’s zijn.

Foto’s van leerlingen plaatsen wij nooit op social media, zoals Facebook of Twitter. Wij vragen u om dit ook niet te doen. Tenzij het alleen om uw eigen kind gaat uiteraard. Heeft u hier als ouder bezwaar tegen? Maak dan even een afspraak met de directeur van de school om hierover te praten.