Rondleiding plannen? Mail ons: info@schoolalex.nl

CBS School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:
School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:

Ons onderwijs

Plusklas

X-3 plusklas

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

x-3 plusklas

Extra uitdaging 

Op school Alex hebben wij voor meer- en hoogbegaafde leerlingen een plusklas. In de plusklas krijgen leerlingen extra uitdaging geboden en wordt les gegeven in 3 domeinen:

  • leren denken
  • leren leren
  • leren leven.

In de plusklas gaan leerlingen binnen het domein ‘leren denken’ aan de slag met verschillende vormen van denken, zoals kritisch en creatief denken. De kinderen leren met beperkte middelen oplossingen bedenken voor problemen. Bij leren leren gaan leerlingen aan de slag met strategieën, plannen en reflecteren. De kinderen leren kritisch naar zichzelf kijken en kiezen hun eigen leerdoelen waar ze aan gaan werken. Leren leven draait om samenwerken en overleggen en leren omgaan met falen. Al deze vaardigheden samen vallen onder 21e -eeuwse vaardigheden, die de leerling voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.

De plusklas is verdeel in 2 groepen: Groep 4/5/6 en groep 6/7/8.