Rondleiding plannen? Mail ons: info@schoolalex.nl

CBS School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:
School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:

Ons onderwijs

Unitonderwijs

Unitonderwijs

Op School Alex werken we in units

Wij werken in Units

Op School Alex werken we in units. Een unit is een grote, inspirerende onderwijsruimte met diverse werkplekken, stilteruimtes en themahoeken. Elke unit bestaat uit meerdere leeftijdsgroepen en niveaus. Op School Alex hebben we een onderbouwunit (groep 1 en 2), een middenbouwunit (groep 3, 4 en 5) en een bovenbouwunit (groep 6, 7 en 8). 

Eigen groep

Binnen de unit heeft uw kind zijn eigen basisgroep. Iedere schooldag wordt in deze groep opgestart en afgesloten. Deze groep heeft een eigen leerkracht, die eindverantwoordelijk is voor uw kind. We werken in de units met duidelijk herkenbare thema’s. Wij passen de leeromgeving op deze thema’s aan.

 

Eigen niveau

Het fijne aan unitonderwijs is dat kinderen op hun eigen niveau kunnen leren. Bij School Alex werkt uw kind op ontwikkelingsniveaus, die wij ‘parels’ noemen. Elk schooljaar zijn er 2 parels. Onderwijs in units is zo ingericht dat uw kind optimaal wordt uitgedaagd, geïnspireerd en begeleid op zijn eigen leerniveau.

Binnen een leeftijdsgroep zijn er qua ontwikkeling en leerniveau verschillen. Kinderen laten zich nu eenmaal niet beperken tot één groep. Het ene kind is bijvoorbeeld in groep 2 al aan lezen toe, het andere kind pas in groep 3. Unitonderwijs biedt meer ruimte voor deze verschillen tussen kinderen. Doordat we werken met flexibele groepen halen we de beperkingen van 1 vaste groep weg. Unitonderwijs biedt meer ruimte voor onderwijs op maat.

Voordelen van werken in units

  • In een unit werken en spelen kinderen van verschillende leeftijden met elkaar. Op deze manier kunnen ze veel van elkaar leren.
  • Uw kind wordt dagelijks door meerdere leerkrachten gevolgd. In een unit werken namelijk meerdere meesters en juffen. 
  • Binnen een unit kunnen leerkrachten elkaars kwaliteiten volop benutten. Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert.
  • Kinderen kunnen binnen een unit flexibel worden ingedeeld. Zo sluit het onderwijs beter aan bij hun leerbehoefte.
  • Er is, dankzij het maatwerk binnen de units, meer ruimte voor talentontwikkeling.
  • Binnen unitonderwijs wordt veel in groepjes gewerkt. Doordat dit vaak kinderen van verschillende leeftijden zijn, is het leereffect extra groot.

 

Wilt u zelf eens ervaren hoe het eraan toe gaat in een van de units? Neem gerust contact met ons op voor een rondleiding.