Rondleiding plannen? Mail ons: info@schoolalex.nl

CBS School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:
School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:

(Nieuwe) Ouders

Actieve medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad (MR) op School Alex bestaat uit diverse ouders en enkele personeelsleden. De directeur is adviserend lid. De MR komt geregeld samen en deelt de besproken punten via een nieuwsbrief en de website.

De scholen van het CPOV hebben ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken. Elke MR wordt hierin vertegenwoordigd.