Rondleiding plannen? Mail ons: info@schoolalex.nl

CBS School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:
School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:

(Nieuwe) Ouders

Klachten

Klachten

Klachten

Kwaliteit van ons onderwijs is voor School Alex topprioriteit. Wij vinden het als school erg belangrijk dat leerlingen en hun ouders tevreden zijn over de kwaliteit die wij bieden. Bent u onverhoopt toch ontevreden over het onderwijs of de begeleiding van uw kind of van uzelf? Bespreek dit dan eerst met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet goed uit, maakt u dan een afspraak met de intern begeleider of directeur.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting CPOV eo, Landjuweel 16-5, 3905 PG Veenendaal. U kunt een mail sturen naar bestuurssecretariaat@cpov.nl.

Informatie over een onafhankelijke klachtencommissie vindt u in de schoolgids van School Alex.