Rondleiding plannen? Mail ons: info@schoolalex.nl

CBS School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:
School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:

ons team

Team leerkrachten School Alex en School Max

Basisschool Alex en Max in Veenendaal werken nauw samen. Klik op een van onze foto's en lees meer over onze leerkrachten.

Juf Karin

adjunct-directeur School Alex en Max

Ik ben trots op de visie en het unitonderwijs op Alex & Max en zie het als een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de leerkrachten zich kunnen focussen op het primaire proces: de ontwikkeling van leerlingen. Ik heb tijdens de Master Contextuele Benadering veel kennis opgedaan over de dynamische driehoek tussen kind, ouder en school. Ik hecht veel waarde aan een goede relatie tussen alle betrokken partijen, zodat de leerling zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling kan komen.

Juf Petra

Directeur School Alex en Max

Ik mag leiding geven aan het team van School Alex en Max, een bevlogen en bekwaam team dat voortdurend werkt aan het creëren van een stimulerende leeromgeving waarin alle leerlingen mogen leren en ontwikkelen. Ik geloof daarbij in de kracht van samenwerking, tussen ouders, school en de omgeving, maar ook tussen collega’s onderling. Als onderwijskundige (MSc) werk ik graag met het team planmatig aan de kwaliteit van ons unitonderwijs. Met elkaar mogen we bouwen aan deze fantastische school en leerlingen een fijne plek bieden om te leren en hun talenten te ontwikkelen.

juf Joanne

leerkracht middenbouwunit Max

Ik lach om de mooie gesprekken en de spontaniteit van kinderen wanneer we met elkaar het Bijbelonderwijs op school vorm geven. Hierin zie ik het Licht van Jezus door de kinderen heen. Dit maakt dat ik met een dankbaar hart dit werk doe.

Juf Kirsten


Leerkracht onderbouwunit Max


Beginnen op de basisschool kan behoorlijk spannend zijn en daarom help ik graag de allerkleinsten van onze school een fijne start te maken. Ik vind het belangrijk om kinderen een veilig gevoel te geven, zodat ze de ruimte krijgen om te groeien. Ik geniet van kinderen die op hun plek zijn en ik hoop hier aan bij te dragen en ze te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Meester Nathan

leerkracht middenbouwunit Max

Van jongs af aan wilde ik al meester worden. En iedere dag ben ik weer dankbaar dat ik voor de klas sta. Als leerkracht vind ik het belangrijk dat ieder kind zich gezien, gehoord en geliefd voelt. Dit is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de vaardigheden van de kinderen.

Juf Elianne

intern begeleider, vertrouwenspersoon, jonge kind specialist en leerkracht onderbouwunit Alex

Als Jonge Kind Specialist ben ik actief in de onderbouw met verschillende onderwijszaken, waaronder Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE). Tevens ben ik de intern begeleider op School Alex. Het allermooiste van mijn beroep vind ik zien wat het kind nodig heeft en kijken naar mogelijkheden om het onderwijs zo vorm te geven dat ieder kind gezien wordt en de kans krijgt om te groeien.

Vakleerkracht

GYM

Meester Maartenvolgt

Juf Noah


leerkracht bovenbouwunit Alex

Als leerkracht vind ik het heel belangrijk om een veilige, ondersteunende leeromgeving te creëren waarin de leerlingen zowel sociaal-emotioneel als cognitief kunnen ontwikkelen. Hierbij vind ik het leuk om nieuwe werkvormen te bedenken/organiseren, om het leerproces van de leerlingen te stimuleren en begeleiden. De inspiratie die ik uit de kinderen haal, vind ik het mooiste aan dit beroep!

Juf Femke


Leerkracht onderbouwunit Max

Ik vind het heerlijk om mee te gaan in de fantasie van de kleuters en spelenderwijs bij te mogen dragen aan hun ontwikkeling. Ik mag lekker spelen op mijn werk, wat wil je nog meer! Ik vind het belangrijk om de leerlingen een goede en veilige start op school te geven en een fijne basis voor de rest van hun schooltijd.

Juf Donate


leerkracht bovenbouwunit Max


Ik vind mijn passie in lesgeven en het plezier dat ik bij kinderen zie als ze iets nieuws hebben geleerd. Daarnaast vind ik het mooi om oog te hebben en ruimte te geven aan de talenten die kinderen hebben. Naast mijn werk als leerkracht ben ik ook de Interne Coach (ICO) op School Alex en Max. Ik heb het voorrecht om studenten te mogen begeleiden in hun stages, waardoor we de leerkrachten van de toekomst vormen.

Meester Gerben


leerkracht bovenbouwunit Max


Ik vind het geweldig om met de oudste leerlingen van de basisschool te mogen werken en leren. Vanuit een persoonlijke relatie, gecombineerd met een grote hoeveelheid humor en plezier mijn leerlingen te laten groeien, is mijn passie. In de laatste jaren van de basisschool beginnen de kinderen steeds duidelijker een eigen mening te vormen en leren ze hoe ze hun plek in mogen nemen in de samenleving. Dat mogen begeleiden vind ik het mooiste wat er is.

Juf Celine


leerkracht middenbouwunit Max

In het onderwijs is geen dag hetzelfde! Dit is ook een van de redenen dat ik elke dag weer met veel enthousiasme voor de groep sta. Daarnaast vind ik het bijzonder om te zien hoe snel de kinderen nieuwe dingen leren en een persoonlijke groei doormaken. Hoe leuk dat ik als leerkracht daaraan mijn steentje kan bijdragen! Ik ben heel trots op School Alex en Max, dit deel ik daarom ook graag met jullie op onze kanalen op Instagram en Facebook. Volg ons vooral om niets te missen van de leuke en leerzame dingen die wij doen op onze School.

Juf Quirine

Juf Quirine - leerkracht Alex
ondersteuning

Wow, wat een voorrecht om al zo lang met zoveel kinderen op Alex en Max te mogen werken! Lesgeven doe ik graag maar ik geniet nog het meest van de momenten waarbij het kind een stukje van zijn binnenwereld laat zien. Daar wil ik dan echt de tijd voor nemen; “Ik zie jou en God ook”!

Juf Anna-Britt


leerkracht middenbouwunit Max


Ik vind het geweldig leuk dat kinderen zo enthousiast en nieuwsgierig zijn. Kinderen kunnen je verrassen met leuke opmerkingen en kunnen de leukste vragen stellen die je zelf nooit bedacht had. Ik vind het mooi om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling. Dit houdt in dat ik hen mag helpen bij het leren, maar ook bij het omgaan en samenwerken met elkaar. Vooral het helpen om zichzelf te leren kennen vind ik prachtig. Ik hoop dat de kinderen in mijn groep zich veilig voelen en dat ik ze het gevoel geef dat ze allemaal op hun eigen manier prachtig zijn.

Juf Leonie


rekenspecialist, leerkracht bovenbouwunit en ICT coördinator

Ik ben leerkracht in de bovenbouw en mag me daarnaast als rekenspecialist inzetten voor het rekenonderwijs op onze school, daarnaast ben ik ook ict-coördinator. Leerlingen moeten zich veilig voelen op school en daar zet ik me graag voor in. Daarnaast krijg ik er energie van om met de leerlingen te werken aan hun eigen ontwikkeling. Maar ook aan de ontwikkeling van mijn collega’s werk ik graag mee.

Juf Monica


leerkracht onderbouwunit Alex

taal-leesspecialist en cultuurcoördinator. Vanaf jongs af aan wil ik al juf worden; samen spelen, plezier hebben en leren is mijn passie. Ik vind het fantastisch om kinderen in het begin van hun schooltijd met veel liefde te ontvangen en een mooie start te geven op onze school. Ook vind ik het heerlijk om samen met de leerlingen (spelenderwijs) te leren lezen en schrijven in groep 3.

Juf Alie


Leerkracht middenbouwunit Alex


Lange tijd heb ik in de kinderopvang gewerkt, maar een paar jaar heb ik de stap naar het onderwijs gezet. Ik vind de verbinding tussen mij en de leerlingen en de leerlingen onderling erg belangrijk. Het is prachtig om de leerlingen vanuit deze verbinding te mogen onderwijzen.

Juf Denise


onderwijsassistent onderbouwunit Alex

Vroeger wilde ik altijd al juf worden. Ik vind het leuk om kinderen te zien ontwikkelen en ze hierbij te kunnen begeleiden. Om iets voor kinderen te betekenen vind ik leuk. Ook maak ik graag plezier met de kinderen en vind het leuk om ze op creatief gebied en in spel uit te dagen. Ik wil de leerlingen graag een fijne en veilige start geven aan het begin van hun basisschooltijd.

Sanne


administratief medewerker voor School Alex en Max.

Ik vind het belangrijk dat iedere (vak)leerkracht, onderwijsassistent, IB’er, ondersteuner en directeur; zij zich inzet voor het onderwijs, moeten kunnen wandelen in de talenten die zij gekregen hebben. Ik zet me graag in om hen te ondersteunen met administratieve werkzaamheden, zodat zij in hun kracht staan en doen waar hun hart naar uitgaat: (Passend) onderwijs en nog zoveel meer dan dat geven aan elk uniek kind.

Juf Ilonka


intern begeleider Max, vertrouwenspersoon, plusklasleerkracht en gedragsspecialist (SEN).

Toen ik klein was en mensen mij vroegen wat ik wilde worden, hoefde ik daar niet lang over na te denken: juf!. Wat is ons vak toch divers. Van lesgeven tot gesprekken voeren, geen dag is hetzelfde. Ik geniet van het werken met kinderen en ze dingen bij te brengen. Maar ook samen met collega’s nadenken over het onderwijs, om zo de kinderen weer een stapje verder te helpen!

Ons team

School Alex en Max

Kom jij ons team versterken?

Leerkracht worden op School Alex of School Max? Wij ontmoeten je graag, stuur vrijblijvend een email.

Kom bij ons werken

Leerkracht Unitonderwijs

Wil jij onderdeel worden van dit leuke team? Dat begrijpen wij. Stuur ons jouw motivatie en kom vrijblijvend kennismaken.
Kennismaken

School Alex - Pr. Willemalexanderpark 600 Veenendaal

Benieuwd naar de juf of meester van je kind? Lees hierboven meer. Vragen? Stel ze gerust, we leren elkaar graag beter kennen.