Rondleiding plannen? Mail ons: info@schoolalex.nl

CBS School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:
School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:

Onze school

Dit is School Alex

Onze school

School Alex is een basisschool voor Protestants Christelijk Onderwijs in Veenendaal.
Met een team enthousiaste medewerkers bieden wij passend unitonderwijs aan ongeveer 150 leerlingen. 

Oog voor talent

Samen werken aan talenten!

Uw kind is een talent! In taal of rekenen bijvoorbeeld, maar misschien ook in sport, samenwerken of in iets totaal anders. Samen met uw kind wil School Alex deze talenten ontdekken én ontwikkelen. En dat niet alleen. We zetten deze talenten ook in bij het leren.

Uitdagend en inspirerend

Wij geloven dat de motivatie van uw kind enorm kan groeien in een uitdagende leeromgeving. Op School Alex spelen wij hier graag op in. Wij leren met hoofd, hart en handen, koppelen de theorie aan de praktijk en werken met thematische lessen. 

Effectieve onderwijsmiddelen

Soms gaat leren gemakkelijk, soms is het moeilijker. Wij werken met effectieve onderwijsmiddelen en gespecialiseerde leerkrachten. Zo krijgt uw kind de zorg en aandacht die hij of zij nodig heeft om steeds weer een stap verder te komen.

School Alex en School Max

School Alex heeft een tweede locatie – Max. De namen Max en Alex zijn een knipoog naar ons koninklijk paar. Ook bij School Max aan de Vendelseweg in Veenendaal is ieder kind een Koningskind.

De missie en visie van School Alex

Op School Alex werken we op basis van veiligheid en vertrouwen. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig en nieuwsgierig mogen zijn, durf tonen en willen leren. Leren gebeurt niet alleen op cognitief, maar ook op sociaal en persoonlijk vlak. Deze brede ontwikkeling vinden we belangrijk op School Alex. We voelen ons nauw betrokken bij uw kind en geven elk kind ruimte om op een eigen wijze te leren. Op School Alex kan uw kind samenwerken, ontdekkend leren en thematisch werken. 

We werken op School Alex met unitonderwijs. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden samen of individueel leren, op een niveau dat bij hen past. School Alex biedt een leerrijke omgeving. Kinderen leren vertrouwen op zichzelf. Ze mogen eigen keuzes maken en leren zo hun verantwoordelijkheid te nemen. Door leren betekenis te geven, merkt het kind zelf hoe nuttig leren is, nu én later. Ons enthousiaste, gedreven team ondersteunt en begeleidt het leerproces van uw kind. We hebben op School Alex oog voor een breed aanbod aan vaardigheden. Uw kind ontwikkelt vaardigheden waar hij zijn leven lang baat bij heeft. Op School Alex leert uw kind worden zoals God hem of haar voor ogen heeft; uniek, bijzonder en talentvol!