Rondleiding plannen? Mail ons: info@schoolalex.nl

CBS School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:
School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:

Ons onderwijs

Engelse les

Engelse les

Positief gedrag aanleren!

Engelse les

Engelse les vanaf groep 1

Op School Alex krijgen leerlingen engelse les vanaf groep 1. Onze school is een gecertificeerde TalenT-school voor vroeg Engels, niveau A. Dit betekent dat kinderen vanaf het prille begin op een natuurlijke manier Engelse les krijgen. Het keurmerk TalenT-school krijg je als school niet zomaar. Alleen scholen die voldoen aan alle kwaliteitscriteria komen in aanmerking, en worden hierop getoetst door een externe partij.

Engelse dag

Bij School Alex vinden wij het belangrijk om kinderen vroegtijdig met de Engelse taal in aanraking te brengen. Onze maatschappij is sterk Engels georiënteerd. Met een wekelijkse Engelse dag pikken kinderen de taal sneller op. Afhankelijk van het niveau van de kinderen spreken de leerkracht – en eventueel de kinderen – die dag op diverse momenten Engels.

Actieve methode

We gebruiken de methode Join in! Deze methode biedt ons een doorlopende lijn voor de groepen 1 tot en met 8. Join in is een actieve methode, die enthousiast maakt en kinderen in beweging brengt. Kinderen werken naar eindopdrachten toe en passen hun nieuw opgedane taalkennis direct toe.