Rondleiding plannen? Mail ons: info@schoolalex.nl

CBS School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:
School Alex | Pr. Willem Alexanderpark 600 | Veenendaal | 0318 - 514 015
menu:

Onze school

Christelijke identiteit

Christelijke identiteit

Dit is de christelijke identiteit van School Alex!

De christelijke identiteit van School Alex

School Alex is een christelijke basisschool. Het protestants Christelijk geloof vormt de basis van alles wat wij doen. Wij leven en werken vanuit de normen en waarden van Gods woord, de Bijbel. Dit doen wij in het geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Op School Alex hebben wij ook een open vizier. We verwelkomen kinderen en ouders met zeer diverse achtergronden en levensovertuigingen.  

Wij vinden het belangrijk dat elk kind een goede relatie heeft met zichzelf, zijn Schepper en met de mensen om hem heen. Ons onderwijsconcept komt voort uit onze geloofsovertuiging. Hierin staat het kind centraal.

Wat betekent dit in de praktijk?

Liefde voor God en liefde voor elkaar voert de boventoon binnen School Alex. Elke schooldag is er ruimte voor godsdienstonderwijs, Bijbel-vertellingen en christelijke muziek. Ook besteden we op school aandacht aan christelijke feesten. Bijbelse normen en waarden zijn onze leidraad, ook wanneer wij beslissingen nemen over binnen- en buitenschoolse activiteiten. De christelijke identiteit van School Alex ziet u terug in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat geldt voor het contact met kinderen, ouders en collega’s. Wij geloven dat we elkaar nodig hebben en dat maakt elk van ons onmisbaar. Deze houding verwachten wij van iedereen die bij School Alex is betrokken.