• Welkom bij School Alex - vernieuwend Christelijk onderwijs in Veenendaal
 

Welkom bij School Alex

Vernieuwend christelijk onderwijs in Veenendaal

Bij School Alex leren de kinderen op diverse manieren hun talenten te ontdekken. Kinderen zijn geschapen naar Gods beeld. Ze zijn uniek en bijzonder. God heeft een ieder van ons eigen talenten gegeven. Deze zijn bedoeld voor onszelf, de ander en tot eer van God. Bij School Alex is ieder kind een Koningskind!

School Alex wil dat leren betekenis krijgt voor kinderen. Leren moet zin hebben voor nu en later. Alex wil de talenten van kinderen ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. Alex benadert ieder kind vanuit deze unieke behoeften en capaciteiten. 

In onze schoolgids kunt u lezen hoe wij dit in praktijk brengen.

Kalender

  • 27 maart 2017 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
  • 13 april 2017 16:00 uur Paasviering; leerlingen 12:00 uur vrij
  • 14 april 2017 Goede Vrijdag; leerlingen zijn vrij

naar de volledige kalender...